Logo Cogito

Język polski

Oferujemy kursy i lekcje indywidualne przygotowujące do wszelkiego rodzaju egzaminów, sprawdzianów, poprawek oraz w zakresie doskonalenia umiejętności pisania wypracowań. Na zajęciach nie tylko powtarzamy szkolny materiał, ale zachęcamy uczniów do uruchomienia wyobraźni, uważnej obserwacji otaczającego świata i wyciągania własnych wniosków, szukamy odniesień do kultury, popkultury i problemów współczesności.

Odpłatność

35-40 zł/60 minut - lekcja indywidualna

25 zł/90 minut - kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego

35 zł/120 minut - kurs przygotowujący do matury

matematyka2plus2.jpgcyfrowaakademia.jpg